Vizualizace a custom pipelines

Další ze specializací integrací na platformě Integ-race je implementace vlastních vizualizací, dashboardů a custom pipelines. Většinou jde o doplněk implementace rozšířené analytiky na platformě Integ-race, nebo o vizualizaci dat a stavů, které chybějí, nebo jsou nedostatečné, v softwarových aplikacích a systémech používaných klienty.

Vizualizace a dashboardy připravujeme na míru přesně podle požadavků klienta, případně je díky naším procesním specialistům umíme klientům navrhnout na základě procesů a indikátorů, které chce klient monitorovat.