Co jsou integrace

Integrace je automatizovaná úloha, která zpracovává data. Tímto zpracováním může být:

  • přenos,
  • transformace,
  • analýza,
  • vizualizace,
  • práce s daty.

Podívejme se na jednotlivé typy zpracování dat, které umí Integ-race zajistit.

Přenos dat

Zajištění datových přenosu je jednou z typických integračních úloh. Tyto úlohy se používají v situacích, kdy je nutné zajistit propojení softwarových systému, které jsou vzájemně nekompatibilní. Jde např. o přenos informací mezi informačními systémy různých dodavatelů, CRM, účetních systémů a dalších. Těmito přenosy je možné chápat importy, exporty a synchronizace. Velkou výhodou je, pokud je propojovaný systém provozován v cloudu a nabízí API. V opačném případě může být propojení komplikovanější, ne-li nemožné. Nezávazně nás kontaktujte. Zkusíme najít vhodné řešení i pokud váš systém nemá API nebo běží on-premise a je nepřístupný z internetu.

Transformace dat

Druhou typickou integrační úlohou je transformace dat. Velmi často je součástí přenosu dat. Transformace převádí data z jednoho formátu do druhého. Při propojení softwarových systémů je velmi nepravděpodobné, že budou používat zcela stejný formát dat včetně struktury. Transformace dat představuje způsob, jak umožnit, aby si vzájemně nekompatibilní systémy spolu mohly “povídat”.

Analýza dat

Analýza dat představuje způsob, jak odhalit informace ukryté v datech. Může jít o statistické vyhodnocení dat, výpočty efektivity, KPI, monitorovaných ukazatelů apod. Analýzy jsou připravovány na základě požadavků na výstup a jsou navrženy procesními specialisty.

Vizualizace dat

Tento typ zpracování dat je jeden z nejrozšířenějších. Vizualizace dat může mít online i offline podobu. Online vizualizace je zastoupena např. dashboardy zahrnující vizualizaci v grafech, ukazatelích, tabulkových výpisech atd. Online vizualizace může být aktualizována periodicky, nebo může být aktulizována v reálném čase. Offline vizualizace má podobu vygenerovaných reportů, exportovaných nabídek, objednávek, faktur apod. Výstupem jsou soubory ve formátu např. PDF, XLS, XLSX, XML a dalších. Vizualizace dat jde většinou ruku v ruce s analýzou dat, se kterou je spjata.

Práce s daty

Posledním typem zpracování dat je komplexní manipulace. Integ-race umožňuje nad softwarovými systémy vybudovat nadstavby, které rozšiřují funkce samotného systému. Co tak vaše vlastní ERP postavené jako nadstavba nad CRM?