Statistika zboží v otevřených obchodních případech

Statistika obchodovaných položek v obchodních případech, které jsou ve stavu otevřeno, je jedna z mnoha analýz, o které může platforma Integ-race rozšířit vaše stávající aplikace. Jde o velmi žádanou analýzu, která vypovídá o množství a ceně zboží, které bude v okamžiku uzavření obchodního případu distribuovány k zákazníkům.

Tento typ analýz na platformě Integ-race připravujeme zákazníkům i s ohledem na další monitorované parametry podle jejich požadavků. Výstup může být v podobě vizualizace přímo na obrazovce počítače, telefonu, či tabletu, nebo může jít o exporty do datových souborů PDF, XLS, XLSX a dalších.