Individuální tiskové sestavy

Jde o tiskové sestavy, které ve vaší softwarové aplikaci buď vůbec nejsou obsaženy, nebo vám z nějakého důvodu nevyhovují. Může jít např. o situace, kdy výchozí tiskové sestavy neobsahují všechny vámi požadované informace, nebo vzhled tiskové sestavy neodpovídá vašim představám, není v souladu s corporate identity vaší společnosti, nebo není zkrátka dostatečně reprezentativní.

Integ-race umožňuje přípravu tiskových sestav přesně podle vašich požadavků s výstupem na obrazovku, nebo exportovatelné k tisku ve formátu PDF, případně pro další editaci ve formátech jako jsou např. XLS/XLSX/CSV (formáty Microsoft Excel), XML (formát pro další automatizované zpracování a import do dalších softwarových aplikací), TXT a další.

Layout a design tiskových sestav je téměř bez omezení. V rámci implementace Integ-race vám rovněž můžeme navrhnout vzhled vaší tiskové sestavy tak, aby byl zajímavý pro vás i vaše zákazníky.

Export tiskových sestav může být také parametrizovaný a před provedením samotného exportu jej lze ještě dodatečně přizpůsobit pomocí tzv. předřazeného formuláře.

Typicky do této kategorie patří exporty nabídek, objednávek, dodacích listů, faktur a další.